Azərbaycan


2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondu “Azərbaycan” bukletlər toplusunu yeni formatda nəşr edib. Topluya daxil olan “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan təbiəti”, “Azərbaycan mədənniyyəti”, “Azərbaycan  memarlığı”, “Azərbaycan xalçaları”, “Azərbaycan mətbəxi” bukletləri “Azərbaycan” adı altında fransız və italyan dillərində işıq üzü görüb. 

Paylaş: